Dokonalá efektivita práce s PDF súbormi.

Dokonalá efektivita práce s PDF súbormi.

Pomocou aplikácie Adobe Acrobat DC m??ete skenova?, upravova?, podpisova? a preskúmava?
dokumenty z ?ubovo?ného miesta.

?

Vyskú?ajte Creative Cloud

Vyskú?ajte ktorúko?vek kreatívnu aplikáciu zadarmo.

Pripojte sa k na?ej kreatívnej komunite a preskúmajte v?etky na?e po?íta?ové aplikácie s bezplatnou skú?obnou verziou. Získajte prístup a? k 2 GB cloudového ukladacieho priestoru na zdie?anie súborov a k tomu tipy od odborníkov a in?piráciu zo stoviek videokurzov.
?

When it’s gone, it’s gone.

Máte jedine?nú ?ancu.

?asovo obmedzená ponuka: Pomocou aplikácií Lightroom a Photoshop doká?ete jednoducho upravova?, transformova? a zdie?a? svoje obrázky. Len za 9,98 € mesa?ne vrátane DPH. Poponáh?ajte sa, ponuka platí do 30. augusta.
?